Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

 1. Šiuo metu atliekami darbai:

   1. Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų (savivaldybės metinių ataskaitų) rinkinio teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas.
   2. Veiklos auditas "Savivaldybės investicijų programos sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena".
   3. Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubams panaudojimas.
   4. Savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto vertinimas.
   5. Poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

    

 
         
 

Informacija atnaujinta 2023-01-12

 

 

Papildoma informacija