2022 metų IV ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Savivaldybės valdomų įmonių ir bendrovių vadovų ir valdybos narių civilės atsakomybės draudimo sumų ir apdraustų rizikų vertinimas. Audito rezultatai įforminti patikrinimo ataskaita (2022 m. lapkričio 18 d.Nr. R-05-9).

  2. Veiklos auditas "Lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo vertinimas". Audito rezultatai įforminti patikrinimo ataskaita ( 2022 m. gruodžio 13 d.Nr. R-05-10).

  3. Tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, Vilniaus miesto ikimokyklnio ugdymo ir bendrojo ugdymo švietimo įstagose, BĮ "Skaitlis", Savivaldybės valdomose įmonėse (UAB "Vilniaus vystymo kompanija", UAB "Grinda", UAB "Vilniaus apšvietimas", UAB "Vilniaus viešasis transportas", UAB "Vilniaus vandenys", SĮ "VASA", SĮ "Vilniaus miesto būstas", SĮ "Susisiekimo paslaugos", UAB "Vilniaus planas").
  4. Tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigose, Savivaldybės valdomose įmonėse (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB „Vilniaus vandenys“, SĮ „VASA“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus planas“).

  5. Parengtas ir patvirtintas Tarnybos 2023 m. veiklos planas.

 

Šiuo metu atliekami darbai:.

  1. Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų (savivaldybės metinių ataskaitų) rinkinio teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas.
  2. Veiklos auditas "Savivaldybės investicijų programos sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena".
  3. Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubams panaudojimas.
  4. Savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto vertinimas.
  5. Poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.
   
         

 

Informacija atnaujinta 2023-01-12

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija