Tarnybos veiklos įvertinimas

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, 2015 metais atlikusi Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą, konstatavo, kad Tarnyboje yra sukurta sistema, sudaranti prielaidas atlikti auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius apskaitos standartus. Atsižvelgus į atliktos išorinės peržiūros rezultatus Valstybės kontrolieriai pateikė išvadą, kad pateikti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami tiek, kad jais būtų galima pagrįsti pateiktą audito ataskaitą ir išvadą, o auditorių pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos yra pagrįstos. Tarnybos veikla įvertinta pirmu (aukščiausiu) lygiu ir tai yra pirmas toks vertinimas.

Skaityti 6128 kartai

Papildoma informacija