Konkursai valstybės tarnautojo pareigoms užimti

  

Skelbimo Nr.: 57396
Skelbimo data: 2023-09-29
Pretendentų prašymų teikimo terminas: iki 2023-10-13 imtinai
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11,50
Pareigybės aprašymas:


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.


II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS


3. Priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. išorės auditas ir kontrolė.


IV SKYRIUS FUNKCIJOS


5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Atlieka finansinius (teisėtumo), veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės valdomose įmonėse..
10. Nustatyta tvarka surašo, suderina ir teikia pasirašyti audito ataskaitas..
11. Rengia išvadų, nurodytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje, projektus..
12. Rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, sprendimus, išvadas ir pan.).
13. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadų dėl tokio tyrimo rezultatų projektus.


V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
14.3. studijų kryptis – finansai (arba);
14.4. studijų kryptis – verslas (arba);
14.5. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.7. darbo patirties sritis – audito srityje;
14.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;


VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS


15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
15.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
15.2. organizuotumas - 3 lygis;
15.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
15.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
15.5. komunikacija - 3 lygis.
16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
17. Profesinė kompetencija:
17.1. Išorės audito išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo konkursą inicijuojančioje įstaigoje: Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja Jurgita Levinienė, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. +370 685 82270.
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: +37052196826; +37067286218
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
_________

 

 

 

 

 

Informacija paskelbta 2023 m. rugsėjo 29 d.

Papildoma informacija