Tarnybos 2022 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 1-1789 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia

Tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-1320 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia      

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

2023 metų II ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:            1.Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų (savivaldybės metinių ataskaitų) rinkinio teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas. Savivaldybės administracijai  pateiktas audito projektas. 2.Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubams ("Šatrija", "Meteoras", "Verdenė", "Klevas",…

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatai

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašu ir Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų 2021 metų išorinės peržiūros planu,      Valstybės kontrolė įvertino:     -Vilniaus miesto…

Tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-883 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia

Pasirašyta projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos diegimas SKAT veikloje“ finansavimo sutartis

        Savivaldybių kontrolierių asociacija, kurios narė yra ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pritarus visų Lietuvos savivaldybių kontrolieriams, gruodžio 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (ADAIS) diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) veikloje“ finansavimo sutartį.…

Tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 1-465 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia

Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. A1-2280 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.

Tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 11 d. posėdyje pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.

Savaitraštyje "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" pokalbis su Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriumi, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu Gintaru Radavičiumi

              Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius savaitraščiui "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" davė interviu. Pokalbio metu buvo aptarti savivaldybių kontrolierių veiklos ypatumai, svarbiausios jų veiklos sritys ir veiklos iššūkiai.
Puslapis 1 iš 2

Papildoma informacija