Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

           2019 metų II ketvirtį baigti einamųjų metų veiklos plane numatyti darbai:

1. Savivaldybės 2018 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas. Audito metu buvo vertinami 325 subjektų finansinių ataskaitų pagrindu sudaryto 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir 459 subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu sudaryto 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis. Audito apimtyje buvo patikrintas sporto klubams 2018 metais skirtų lėšų panaudojimas, lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimas, vietinių rinkliavų administravimas, patikrinta kaip laikomasi teisės aktų nustatytos tvarkos savivaldybei skolinantis.

2. BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono finansinis auditas.

3. VŠĮ Vilniaus miesto parkai veiklos auditas.

4. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras auditas.

5. Išvada dėl Savivaldybės galimybių imti iki 10 652,8 tūkst. Eur. paskolą investiciniams projektams finansuoti.

6. Išvada dėl Savivaldybės galimybių suteikti 25 968,0 tūkst. Eur garantiją UAB "Vilniaus apšvietimas" paskolai gauti Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui įgyvendinti .

7. Tarnybos teiktų rekomendacijų, atlikus socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Vilniaus mieste veiklos auditus, įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, SĮ "Vilniaus miesto būstas", ankstesnių auditų metų teiktų rekomendacijų įgyvendinimas.

            Šiuo metu atliekami 2019 metų III ketv. veiklos plane numatyti darbai:

1. Veiklos auditas, kurio tikslas: įvertinti, ar savivaldybės dalyvavimas viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybei priklausančio kapitalo dalis yra mažesnė kaip 50 procentų, valdyme užtikrina efektyvią jų veiklą ir duoda naudą visuomenei (36 viešosios įstaigos).

2. Teisėtumo auditas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose, kurio tikslas: įvertinti, ar beviltiškos skolos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose pripažįstamos ir nurašomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, ar Savivaldybėje yra nustatyta tvarka, ar jos reikalavimų laikomasi pripažįstant ir nurašant beviltiškas skolas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose (apie 318 biudžetinių įstaigų).

3. Veiklos auditas, kurio tikslas: įvertinti, ar pasiekti nustatyti tikslai ir efektyviai panaudotos lėšos įrengiant aikšteles "Statyk ir važiuok" (SĮ "Susisiekimo paslaugos", Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

4. Statybų leidimų išdavimo patikrinimas - ar statybos leidimai išduodami pagal teisės aktų reikalavimus (Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

5. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose.

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-07-25 d.

 

 

Papildoma informacija