Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal…

Papildoma informacija