Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-540-492/2016

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – Teismas) apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą Nr. eA-540-492/2016 pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą. Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1702 1 punktu patvirtintų Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų 16, 19 ir 21 punktų, kuriais savivaldybės merui priskirta kompetencija suteikti Savivaldybės kontrolieriui kasmetines atostogas bei apibrėžtas savivaldybės kontrolieriaus pavadavimo klausimas, teisėtumo.

Teismas 2016 m. kovo 31 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą atmetė, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą.

Teismas nutartyje be kita ko pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo nuostatos reiškia, kad savivaldybės taryba savo kompetenciją realizuoja įsteigdama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą bei patvirtindama jos nuostatus, o savivaldybės kontrolierius, kaip savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovas, turi teisę priimti į savo tarnybą savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoją bei vadovaujantis įstatymuose įtvirtintomis normomis nustatyti jam keliamus reikalavimus. Apelianto argumentai, kad Savivaldybės taryba gali tik vieninteliu būdu – kiekvieną kartą kolegialiai spręsdama dėl kasmetinių atostogų suteikimo Savivaldybės kontrolieriui ar jo pavadavimo, įgyvendinti savo išimtinę kompetenciją, yra nepagrįstai ribojantys Savivaldybės tarybos galimybes veikti įstatyme numatytais būdais, neatitinkantys aptartų Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte išdėstytų nuostatų, numatančių ne tik Savivaldybės kontrolieriaus paskyrimą, bet ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įsteigimą, jos nuostatų patvirtinimą, bei su tuo susijusių sprendimų, būtinų užtikrinant savivaldybės kontrolieriaus institucijos tinkamą funkcionavimą, priėmimą.

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=b1eae5b9-0c8c-4bd7-abf4-3b35b9bc2465

Skaityti 4407 kartai

Papildoma informacija