Įrašai, filtruoti pagal datą: Antradienis, 11 sausio 2022
Antradienis, 11 sausio 2022 00:00

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

2022 metų I ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

 1. Savivaldybės 2022 m. biudžeto projekto bei skolinimosi galimybių vertinimas (rezultatai pateikti 2022 m. sausio 31 d. išvadoje Nr. R-11-3).

 2. Išvados dėl tikslingumo projektą "Vilniaus miesto mokyklinio ugdymo paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimas" įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu parengimas ir pateikimas (2022 sausio 20 d. Nr. R-11-2).

 3. Išvados dėl garantijos suteikimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ parengimas ir pateikimas (2022 m. sausio 10 d. Nr. R-11-1).

 4. Tarnybos 2021 metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse įstaigose (BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (šiuo metu – BĮ „Skaitlis“), Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigose), Savivaldybės valdomose įmonėse (UAB „Vilniaus apšvietimas“). Rezultatai pateikti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2022 m. vasario 14 d. raštu Nr. R-07-25.

 5. Tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas Savivaldybės tarybos komitetams ir Savivaldybės tarybai.

 6. Veiklos auditas „Vaikų vasaros stovyklų organizavimo vertinimas“, kurio tikslas – įvertinti vaikų vasaros stovyklų organizavimą. Audito rezultatai įforminti išankstinio tyrimo ataskaita (2022 m. kovo 23 d. Nr. R-05-1).

 7. Veiklos auditas „Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje“, kurio tikslas – įvertinti Savivaldybės Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimą. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2022 m. kovo 31 d. Nr. R-05-2).

 8. Išvados dėl tikslingumo projektą „Ekstremalaus sporto centro sukūrimas“ įgyvendinti koncesijos būdu parengimas ir pateikimas (2022 m. balandžio 1 d. Nr. R-11-4).
 9. Baigtas Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas, rengiamas ataskaitos projektas.

 

Šiuo metu atliekami darbai:

 1. Savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo auditas.

 2. Pradėtas VšĮ "Karoliniškių poliklinika" perduoto Savivaldybės ilgalaikio turto valdymo vertinimas.

 3. Pradėtas SVšĮ "Antakalnio poliklinika" perduoto Savivaldybės ilgalaikio turto valdymo vertinimas.

 4. Pradėtas Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas.

 5. Pradėtas Savivaldybės Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimo vertinimas.Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

   
         

 

Informacija atnaujinta 2022-04-21

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija