Įrašai, filtruoti pagal datą: Antradienis, 11 sausio 2022
Antradienis, 11 sausio 2022 00:00

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

2021 metų IV ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjų, įgyvendinančių NVŠ programas, administravimo vertinimas, kurio tikslas – įvertinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų administravimą. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis.

 2. Veiklos auditas „Lėšų Vilniaus miesto oro kokybei gerinti panaudojimo efektyvumas", kurio tikslas – patikrinti, ar efektyviai naudojamos lėšos Vilniaus miesto oro kokybės gerinimui. Audito rezultatai įforminti išankstinio tyrimo ataskaita.

 3. Lėšų, panaudotų Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymui, vertinimas, kurio tikslas - patikrinti lėšų panaudojimą Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymui. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis.

 4. Lėšų panaudojimo sporto aikštelių prie mokyklų įrengimui teisėtumo vertinimas, kurio tikslas – patikrinti, ar lėšų panaudojimas sporto aikštelių prie mokyklų įrengimui atitinka teisės aktų reikalavimus.

 5. Išvados dėl pateikto koncesijos suteikimo ir vykdymo sutarties dėl projekto „Daugiafunkcis sveikatinimo, šveitimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas" įgyvendinimo projekto parengimas ir pateikimas.

 6. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

Šiuo metu atliekami darbai:

 1. Savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo auditas.

 2. Vaikų vasaros stovyklų organizavimo auditas.

 3. Pradėtas Savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto vertinimas.

 4. Pradėtas Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas.

 5. Pradėtas Savivaldybės Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimo vertinimas.

   
         

 

Informacija atnaujinta 2022-01-11

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija